Vanaf het begin dat wij hier op de boerderij wonen hebben we Texelaar schapen in de wei lopen. Elk voorjaar genieten we van de lammeren die geboren worden.