Af en toe fokken wij een nestje met onze labrador of ruwhaar standaard teckel. De pups worden in huis geboren en hier ook groot gebracht. Wij fokken volgens de regels van de rasverenigingen waar we ook lid van zijn.
Wij zijn lid van de NLV, LABRADORKRING NEDERLAND EN NTC.

In 2006 kregen wij ons eerste nestje, A- nestje, van de labrador.

In 2022 hebben wij ons P- nestje mogen verwelkomen van de ruwhaarteckel.

Op dit moment hebben wij geen nestje in de planning staan. Als wij pups verwachten zullen wij dit op deze pagina kenbaar maken.